סיפורים קצרים
#rightBanners#
#centerBanners#
אהובה קליין 06.09.17 (23:29)
מנוסת האויב בשבעה דרכים,מדוע?
אהובה קליין 30.08.17 (15:33)
זכירת הטוב- כיצד?
אהובה קליין 16.08.17 (11:48)
מעבר הירדן-הקשר לברכה ולקללה?
אהובה קליין 08.08.17 (22:09)
במה כוחן של כ"ב אותיות בתורה?
אהובה קליין 02.08.17 (08:38)
מדוע התעקש משה להיכנס לארץ?
אהובה קליין 25.07.17 (23:22)
מאין, כי לא המדרש העיקר ,אלא המעשה?
אהובה קליין 19.07.17 (07:24)
במה ייחודה של מלחמת מדיין?
אהובה קליין 11.07.17 (08:35)
פרשת פינחס- הזכרת עונשו של משה- מדוע?
אהובה קליין 04.07.17 (21:53)
שליחת מלאכים- לשם מה?
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#