דת ויהדות
דוד דרומר 10.05.17 (13:38)
ימי ספירת העומר,
רפאל בדש 30.04.17 (01:18)
בכל יום ויום ערב ובוקר אנו מצווים להזכיר את יצאית מצרים . במה שונה סיפור יציאת מצרים בליל הסדר מהזכרת בשאר הימים. קצת סדר בליל הסדר
דוד דרומר 26.04.17 (18:42)
מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב?
דוד דרומר 25.04.17 (07:45)
אלה ברכב ואלה בסוסים
דוד דרומר 21.04.17 (15:30)
''גיל אינו מכשול לחלומות"
דוד דרומר 19.04.17 (15:04)
ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה' "
דוד דרומר 12.04.17 (16:55)
ההתקדשות בליל פסח
דוד דרומר 09.04.17 (12:10)
עם ישראל ישב כולו סביב שולחן הסדר,
דוד דרומר 05.04.17 (17:00)
וידבר ה' אל משה לאמר,
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה