#rightBanners#
#centerBanners#
Aaron Roll 09.07.10 (06:07)
לאור מעמדה העגום יחסית של ישראל בין מדינות העולם נוטים רבים מאיתנו לטפל בחשוד המידי ואלו כמובן מדינות העולם המתנגדות לישראל ומוציאות דיבתה רעה
Aaron Roll 09.07.10 (06:06)
כבר היה מי שאמר כי "רק אינטלקטואלים מהאקדמיה מסוגלים להאמין לטפשות צרופה". ככל שחולף הזמן אנו צופים באמיתות הביטוי הזה ואחרים כדוגמתו.
Aaron Roll 06.07.10 (00:22)
שוב, להוותנו מצאנו כי נימצאים בתוכנו גורמים אשר השגת המטרה מקדשת עבורם את האמצעים. הדלפת פגישתו של השר בן אליעזר עם שר החוץ התורכי שייכת למדור "כל האמצעים כשרים".
Aaron Roll 30.06.10 (07:01)
זה מכבר היגענו למאסה קריטית האמורה לאותת לכולנו כי זה היושב לכס שר הביטחון-אהוד ב'-הוא נושא משרה בעייתי.
Aaron Roll 27.06.10 (08:16)
חדשות לבקרים אנו מתבשרים על החלטות וקריאות בינלאומיות המפגיעות בנו להסרה מוחלטת של הסגר שמטילה ישראל על רצועת עזה.
אהרון רול 24.06.10 (06:31)
ברגיל, הרי שהשתלחות או ביקורת על השליח ולא על נושאי שליחותו הינם מעשה פסול שעלינו להמנע ממנו ככל יכולתנו
מנשה אימרגליק 21.06.10 (18:57)
"לטהר את העולם מהיהודים" משפט מוכר לכולם ועכשיו נוסף משפט חדש בציפוי ישן באמנה הפלסטינאית: "לטהר את פלסטין מהקיום הציוני.
אהרון רול 21.06.10 (07:03)
לעיתים קורה כי אמירות תלושות אשר משמעותן ניסתרת מעיני מרבית השומעים הופכות למטבעות לשון המתגלות כמערערות את האיזון החברתי בלא שנשית ליבנו לכך.
שרון נהרי 20.06.10 (17:40)
מעבר לזעזוע העמוק בעקבות רצח טלי עטר ומות תינוקה, הפרשה מעלה דיון משפטי מעניין וסבוך. כפי שפורסם, ארבעה ימים נאבקו הרופאים על חייו של התינוק, שיולד בניתוח קיסרי לעטר ז"ל, שנדקרה למוות על-פי החשד...
אהרון רול 20.06.10 (07:09)
דבריו של שריד הינם כמשל להתנהלות הפרט ורצונותיו הלגיטימים במסגרת ההליך הדמוקרטי למול הפן הציבורי האמור להיות ממלכתי.
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#