אתר הדעות והביקורות של הגולשים 

בוא להביע את דעתך בכל נושא שתרצה

763 מאמרים
746 מאמרים
640 מאמרים
409 מאמרים
305 מאמרים

המאמרים המדורגים ביותר

דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
יאמר להם יעקב אחי מאין אתם
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים".
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
כניסה לשנת בחירות לכנסת ישראל.
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
"האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקי נכר הארץ
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה..
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
לא תתעב אדומי כי אחיך הוא,
איציק גיני 02.02.11 (00:00)
בחודש אלול חודש הרחמים והסליחות נוהגים הספרדים ועדות המזרח לקיים את מנהג הסליחות מחצות הלילה עד זמן תפילת שחרית. התפילות והפיוטים הם בקשת סליחה ומחילה על חטאים שחטאנו, בחודש אלול מרבים במתן...
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
"לא תטה משפט לא תכיר פנים"
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
שבעת ימים תחוג לה' אלוקיך
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה