אתר הדעות והביקורות של הגולשים 

בוא להביע את דעתך בכל נושא שתרצה

755 מאמרים
742 מאמרים
635 מאמרים
405 מאמרים
303 מאמרים

המאמרים המדורגים ביותר

דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
"האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקי נכר הארץ
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה..
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
לא תתעב אדומי כי אחיך הוא,
איציק גיני 02.02.11 (00:00)
בחודש אלול חודש הרחמים והסליחות נוהגים הספרדים ועדות המזרח לקיים את מנהג הסליחות מחצות הלילה עד זמן תפילת שחרית. התפילות והפיוטים הם בקשת סליחה ומחילה על חטאים שחטאנו, בחודש אלול מרבים במתן...
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
"לא תטה משפט לא תכיר פנים"
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
שבעת ימים תחוג לה' אלוקיך
יעקב קנדלקר 04.03.08 (00:00)
הפמיניסטיות הצליחו לאחר עשרות שנות אינדוקטרינציה ושטיפת מוח לשכנע את כולם שגברים ונשים הם שני עמים או גזעים נפרדים שאין ביניהם שום קשרי סימביוזה ושיתוף פעולה!
רפאל בדש 14.07.15 (00:00)
י"ג מידות הרחמים מהוות את עיקר עניינם של תפילות הסליחות בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה סודם של י"ג מידות אלה והעומד מאחוריהם מוסבר בכתובים שלפנינו
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה