אתר הדעות והביקורות של הגולשים 

בוא להביע את דעתך בכל נושא שתרצה

795 מאמרים
774 מאמרים
669 מאמרים
429 מאמרים
307 מאמרים

המאמרים המדורגים ביותר

אהובה קליין 05.05.14 (00:00)
מה גנוז בתורה הקדושה- לחיי האדם?
אהובה קליין 05.05.14 (00:00)
באיזה אופן ביקש העם- לרגל את הארץ?
אהובה קליין 05.05.14 (00:00)
כיצד כיפרו-אנשי החיל- על מעשיהם?
אהובה קליין 05.05.14 (00:00)
מדוע לא נבחרו בני משה למנהיגים?
אהובה קליין 05.05.14 (00:00)
מאין כי אין ה' מקבל קטרוג על בניו?
אהובה קליין 05.05.14 (00:00)
מדוע כשלו המרגלים במשימתם?
אהובה קליין 05.05.14 (00:00)
שבט לוי- הקשר בין שררה לניסיונות.
אהובה קליין 05.05.14 (00:00)
הדמויות המככבות במגילת רות.
אהובה קליין 05.05.14 (00:00)
סוד הדגלים וסדר חניית השבטים?
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה