מס' צפיות - 254
דירוג ממוצע -
יוסי כהן - מהי אגודה שיתופית?
מהי אגודה שיתופית - דיני חברות
מאת: יוסי כהן 18/07/13 (13:47)

האגודה השיתופית היא תאגיד המוקם מכוח פקודת האגודות השיתופיות משנת 1933, והיא אמורה לבטא שיתוף של כוחות עבודה וקשר אישי על בסיס של שוויון, להבדיל מריכוז הון. באגודה השיתופית, שלא כבחברה, היחס בין החברים לבין האגודה ובין החברים לבין עצמם אינטימי והדוק יותר.

1 מטרותיה של האגודה השיתופית חייבות להיות "טיפוח החסכון, עזרה עצמית ועזרת גומלין […] שיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור […]" של חברי האגודה, שעליהם להיות אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים.
2 בדרך כלל מאוגדים כאגודה שיתופית קיבוצים, מושבים, אגודות לשיווק מזון, צרכניות וכו'.

האגודות השיתופיות מסווגות לפי נושאים ושם כל אגודה חייב לכלול את המונח "שיתופית". לאגודה השיתופית אישיות משפטית עצמאית ונפרדת מזו של חבריה,3 והיא חייבת ברישום כתנאי לקיומה. רישום האגודה השיתופית נעשה על-ידי הגשת בקשה לרשם האגודות השיתופיות, המכהן למעשה בתפקידו זה במסגרת משרד העבודה. בדומה לחברה, פעילות האגודה השיתופית מושתתת על מסמכי היסוד שלה – התקנון. אם לא ניסחה האגודה השיתופית תקנון מיוחד, יחול עליה התקנון לדוגמה שאושר על-ידי הרשם לאגודה מאותו סוג.4 תקנון האגודה השיתופית נועד להסדיר עניינים שונים, כגון מטרות האגודה, שמה, סמכויות האורגנים שבה, תנאי קבלת חברים לאגודה, פקיעת החברות וכו', ודינו כדין הסכם בין חברי האגודה לבין עצמם ובין האגודה לבין חבריה.5

לאגודות השיתופיות אגודה מפקחת המכונה "ברית הפיקוח", ותפקידה לפקח על האגודות השיתופיות ועל חשבונותיהן.6 לברית הפיקוח זכויות וסמכויות שונות כלפי האגודות השיתופיות, כגון הזכות לזמן אסֵפה כללית, הסמכות לאשר תשלום לחבר שפרש וכו'.7

1. ת.א. (ת"א) 2562/80 יוסף נ' ג'מעה, ואח', פ"מ תשמ"ו (א) 192. לדעתנו, מדויק יותר לנסח זאת כך: היחס "[...] בין החברים לבין עצמם אמור להיות אינטימי והדוק יותר", שכן למעשה באגודות שיתופיות גדולות אין כל אינטימיות.
2. סעיף 4 לפקודת האגודות השיתופיות: מספרם של חברי האגודה השיתופית אינו מוגבל. סעיף 6(2) לפקודת האגודות השיתופיות.
3. ראו סעיף 21 לפקודת האגודות השיתופיות 1933 (להלן: "פקודת האגודות השיתופיות"); ע"א 524/88 "פרי העמק" – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, ואח', נ' שדה-יעקב מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ, ואח', פ"ד מה(4) 529, 538, מול האות ז'.
לוועד האגודה השיתופית ראו ע"א 8/83 גורדון ואח' נ' כפר מונאש – מושב עובדים, ואח', פ"ד לח(4) 797. לסמכות רשם האגדות השיתופיות ראו בג"צ 377/82 פלדברג ואח' נ' רשם האגודות השיתופיות, ואח', פ"ד לז(4) 617.
4. סעיף 10(1) לפקודת האגודות השיתופיות.
5. ע"א 524/88 "פרי העמק", הערה 3 לעיל.
החברוּת באגודה השיתופית פוקעת אם הושעה החבר בהתאם לתקנון או אם הוכרז כפושט רגל, או עם פירוק האגודה.8

פירוק האגודה השיתופית נעשה על-ידי רשם האגודות השיתופיות; הסמכויות המוקנות לו נרחבות ודומות בחלקן לסמכויות בית-המשפט המחוזי.9

דיני אגרות החוב והשעבודים וחלק נכבד מהליכי הפירוק של אגודות שיתופיות יוכרעו, בשינויים המחויבים, על-פי העקרונות שפותחו בעניין זה בדיני החברות.10

1.4.1 הפיכת אגודה שיתופית לחברה
ניתן להפוך אגודה שיתופית לחברה מכוח סעיף 345 לחוק החברות, במסגרת השלבים והתנאים הבאים:
(1) על אגודה שיתופית המבקשת להירשם כחברה להכין תכנית לארגונה כחברה ולהגישה לרשם האגודות השיתופיות;11
(2) רשם האגודות השיתופיות צריך ליתן אישורו לתכנית, ובסמכותו לקבוע תנאים שמטרתם הבטחת זכויותיהם של נושי האגודה השיתופית;12
(3) אם אישר רשם האגודות השיתופיות את התכנית, על האגודה השיתופית לפרסם הודעה על כך 21 יום לפני מועד כינוסה של האסֵפה הכללית האמורה לאשר את השינוי;13
(4) על האסֵפה הכללית לאשר את השינוי ברוב של 75% מהחברים הזכאים להצביע ושהצביעו בעצמם או על-ידי שולחיהם;14

הכותב הוא עורך דין יוסי כהן הוא הבעלים של משרד עורכי דין. דוקטור יוסי כהן פועל בתחומי המשפט המסחרי, דיני חברות וליטיגציה משנת 1986.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות לכתבה זו התקבלה תגובה אחת לקריאת כל התגובות ברצף
1.
שאלה לעורך הדין יוסי כהן האם ועד הבית
נורית 18.07.13 (15:33)