מס' צפיות - 129
דירוג ממוצע -
פקודת השותפויות והגדרת השותפות - יוסי כהן
מאת: יוסי כהן 21/10/13 (07:26)

בדומה לפקודת החברות המבוססת על חוק חברות אנגלי עתיק יומין, פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה – 1975 מבוססת על חוק השותפויות האנגלי: Partnership Act, 1890 1.

פקודת השותפויות כמעט לא תוקנה מאז החלתה בארץ, פרט לעניינים זניחים ושוליים. בשנת 1975 נקבע נוסח חדש לפקודת השותפויות, ובדומה לפקודת החברות שונתה רק לשון הפקודה אך לא עניינים שבמהות.

הגדרת השותפות

שותפות היא היחס הקיים בין "חבר בני האדם שהתקשרו בקשרי שותפות, המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, למעט קשרים [...] בין חברי תאגיד שהואגד לפי כל דין אחר". מספר חברי השותפות הוא שניים לפחות, ופרט לחריגים מסוימים הוא אינו גבוה מעשרים.

קיום השותפות אינו מותנה בהכרח ברישומה, כי אם במערכת יחסי ההרשאה שבין השותפים, הנובעת מהסכם מפורש או מכללא. הואיל והשותפות מבוססת על יחסי הרשאה, הרי כל שותף הוא מורשה (שלוח) של השותפות ושל כל השותפים האחרים לעסקי השותפות. משכך, מחייבות פעולות השותף – השלוח – את השותפות ואת כל השותפים, ובלבד שנעשו בסמכות ובדרך העסקים הרגילה.

הבסיס הרעיוני והמשפטי לשותפות מושתת על מערכת יחסי האמון וההרשאה הקיימים בין השותפים, אשר מקורה, כאמור, בדיני השליחות. ניתן אפוא לבחון את השותפות בשני היבטים: היחסים בין השותפים לבין עצמם והיחסים בין השותפות והשותפים לבין צדדים שלישיים.

היחסים בין השותפים לבין עצמם

במסגרת זו נכללות סוגיות כגון חובת השותף כלפי רעהו, זכויות וחובות השותפים וסיום יחסי השותפות. בדומה לדירקטורים של חברה, חייבים השותפים לנהל את עסקי השותפות בזהירות ובמיומנות, ביושר ובנאמנות, לטובת השותפות, לתועלתם המשותפת של השותפים ובמסגרת מטרות השותפות. כל שותף חב בחובות אמון כלפי שותפיו ועליו לנהוג כלפיהם ביושר ולגלות להם גילוי מלא ונכון של כל פעולותיו במסגרת השותפות.

בדומה לדירקטור, השותף אינו רשאי להרוויח רווחים נסתרים מעסקי השותפות וחל עליו איסור להשתמש לתועלתו הפרטית במידע שהגיע אליו במסגרת עסקי השותפות או להתחרות בעסקי השותפות. כמו כן, מסדירה מסגרת זו את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות של השותפים, את אופן שינוין, את אופן השימוש בנכסי השותפות, את אופן קבלת שותף חדש לשותפות, את זכות העיון בפנקסי השותפות וכו'.

היחסים בין השותפות והשותפים לבין צדדים שלישיים

במסגרת זו נכללות סוגיות רבות, כגון כוחו של שותף לחייב את השותפות בעסקאות עם צדדים שלישיים לשותפות, מצג שווא של שותף באשר לאשראי השותפות ואחריות שותף נכנס ושותף יוצא כלפי צדדים שלישיים.

כאמור לעיל, היחסים בין השותפים לבין עצמם מושתתים למעשה על יחסי שליחות והרשאה. לפיכך, בכל מקרה שפקודת השותפויות אינה קובעת לגביו הסדר מסוים, תחולנה על השותפות, בשינויים המחויבים, הוראות חוק השליחות, התשכ"ה – 1965.

הכותב הוא עורך דין יוסי כהן הוא הבעלים של משרד עורכי דין. דוקטור יוסי כהן פועל בתחומי המשפט המסחרי, דיני חברות וליטיגציה משנת 1986.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר