סיפורים קצרים
#rightBanners#
#centerBanners#
אהובה קליין 12.12.19 (08:20)
מאין כי אין לסמוך על הנס?
אהובה קליין 04.12.19 (13:32)
מדוע זכה יעקב לברכה אצל לבן?
אהובה קליין 28.11.19 (08:55)
יצחק ובורות המים- רמז לאחרית הימים.
אהובה קליין 21.11.19 (09:19)
כיצד ידע אליעזר- ששליחותו עלתה יפה?
אהובה קליין 14.11.19 (08:12)
הכנסת אורחים והשלכותיה לדורות.
אהובה קליין 07.11.19 (08:09)
מדוע נקרא- אברהם- אבי האומה?
אהובה קליין 01.11.19 (06:05)
כיצד הגיע נח באחריתו לקללת זרעו?
אהובה קליין 23.10.19 (22:32)
הנחש, מעלליו- חטאו ועונשו.
אהובה קליין 09.10.19 (21:48)
הקשר בין הטל ומטר והתורה.
אהובה קליין 03.10.19 (06:05)
כתיבת השירה- לשם מה?
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#