מס' צפיות - 188
דירוג ממוצע -
הסדר צריך להיות הדדי
את האמירה שבכותרת יש ליחס לאלוף פיקוד המרכז החדש מזרחי אשר הופיע בפני תלמידי ישיבת ההסדר בישוב עלי ובדבריו אלו כיוון לרבה של ישיבת ההסדר בהר ברכה, הרב אליעזר מלמד.
מאת: אהרון רול 08/12/09 (06:52)

8 דצמבר 2009

הסדר צריך להיות הדדי

את האמירה שבכותרת יש ליחס לאלוף פיקוד המרכז החדש מזרחי אשר הופיע בפני תלמידי ישיבת ההסדר בישוב עלי ובדבריו אלו כיוון לרבה של ישיבת ההסדר בהר ברכה, הרב אליעזר מלמד.

בדברי התוכחה וזעמו הקדוש הסתמך האלוף מזרחי על ספרו של הרב מלמד "רביבים" ובפרט על הדברים הבאים אשר האלוף ראה בהם פגיעה אישית (האפשר כי על ראש הגנב בוער הכובע?):

ההשחתה של הקצונה הבכירה לא התחילה בתוכנית הגירוש מגוש קטיף, זה שנים שלקצינים רבים הקידום האישי הוא המטרה העיקרית. אם לשם כך צריך להצליח בשדה הקרב, אזי ישתדלו להצליח בשדה הקרב. כאשר המדיניות הלכה ונסתאבה, ובמקום להכריע את אויבי ישראל המטרה היתה לחתור לשלום עם האנשים המתועבים ביותר, ולצאת טובים בעיני בג"ץ והתקשורת, הסיאוב גבר. כאשר המתנחלים הפכו לאויב למחצה, השחיתות כבר הפכה להיות רשמית עד כדי איום על ביטחון ישראל. אלו קורי העכביש הלופתים את התודעה הישראלית, ופוגעים ביכולתה של מדינת ישראל לעמוד נגד אויביה.

ניראה כי תרבות אמירת חצי האמת השתרשה (כידוע) עמוק בדרגים הבכירים בצה"ל.  מזרחי כמובן שלא טרח להביא בפני התלמידים את הכתוב בפסקה קודמת מספרו של רב הישיבה כדלקמן:

המצווה להגן על העם והארץ בחירוף נפש שרירה וקיימת. כי רק במסגרת התארגנות לאומית צבאית ניתן להגן על העם והארץ, ועל כן גם כשהפיקוד הבכיר בעייתי, מוטב לעמוד ביחד כנגד האויב, מאשר להתפרק ולהיכנע. שכן אחרי כל הביקורת הצודקת, המגמה הכללית של המדינאים ומפקדי הצבא להגן על עם ישראל. והסכנה בהתגייסות תחת מפקדים אלו קטנה מהסכנה שבפגיעה בכוחנו הצבאי. בתקופות שלא הצלחנו להתארגן בצבא, היינו ללעג וקלס בגויים, נחשבנו כצאן לטבח יובל, להרוג ולמשחית. ועל כן צריך להתחזק במצווה, ולהתגייס לעזרת העם בגיבורים.

האלוף גם לא טרח לציין כי הדברים ניכתבו לפני כשלש שנים מיד לאחר גרוש גוש קטיף וצפון השומרון הטראומטים לציונות הדתית וההקשר לכן לדברים המובאים בפסקה הראשונה ברורים ומובנים לכל שמוכן לקראם בראש פתוח.

והנה קפץ רמטכ"לנו גבי אשכנזי (ישמרנו האל אם כך שוקל הוא בדיני נפשות), ובלא רשות וסמכות, שהרי ניכס לעצמו את סמכויות הכנסת שהיא הריבון להחליט על הטלת או ביטול ההסדרים, בהצהירו כי ההסדר עם שתי ישיבות הסדר יבוטל לאלתר.  בסדר, בל ניתמם, עקבות נעליו המסומרות של אהוד ברק ניכרות היטב (גם) כאן, ניראה כי שוב נוקט אהוד ב' בכלל "הכה ביהודים והושע המפלגה", אלא שהפעם אשכנזי לצידו בכך.

 

בכל השתלשלות הדברים לעיל היכניסו ה"ה מזרחי ואשכנזי את צה"ל עמוק-עמוק לתוך הביצה הפוליטית וגרמו בכך נזק עקיף בל ישוער לעתידה של מדינת ישראל.  אנו כבר יודעים כי יש להשאיר הגנרלים והאדמירלים הרחק מהפוליטיקה, הנה ההוכחה החותכת.

גם יש להסיר כל צל של ספק, אין לדרגים הלוחמים והמסתערים בצה"ל, כולם מכולם, דבר וחצי דבר עם כל הנאמר בכתבה זו.  מסירותם ונחישותם שאינה תלויה בדבר למען כולנו הינה שם דבר.

ברי מעל לכל ספק כי הכתוב "המרשיע" לכאורה בספרו של הרב מלמד, בפסקה השניה לעיל דווקא קורא להתגייסות לצה"ל אין בו ולו שמץ של הסתה, נהפוך הוא.  צריך לקרוא הכתוב שוב ושוב על מנת להבין לעומקו את מחויבותו של רב הישיבה מלמד "המסית" לכאורה, למען מדינת ישראל, את מחויבותו לשרות בצה"ל וההקרבה הנידרשת למען כלל העם.  לוואי על כולנו "מסיתים" כדוגמתו, סביר להניח כי בכך היינו מקבלים צבא טוב מהקיים.

 

יתרה מזו, דבריו של הרב מלמד בפסקה הראשונה הינם נכוחים, מדוייקים ואמינים לכל מי שחרת על דיגלו תום לב וחוסר צביעות, כמו גם הלה המכיר את צבאנו מקרוב ומבפנים.  אכן צה"ל הינו צבא פוליטי, הנימצא מזה 60 שנה בהכחשה.  צה"ל הוקם כצבא של מפלגה פוליטית למהדרין מאז שחר היווסדו והמינויים הבכירים בו היו משך עשרות שנים רבות מינויים מפלגתיים אשר המועמדים לקידום בו עברו סינון קפדני לכיוון צד אחד בלבד של המפה הפוליטית.

משך שנים לא יכול היה חייל בצה"ל להתמנות לדרגה הגבוהה יותר מדרגת סרן אן רב-סרן (בימי מלחמת הקוממיות ומיד לאחריה), אלא אם השתייך למפלגת מפא"י (מפלגת פועלי ארץ ישראל), ובוודאי שנחסם קידומו במדה והשתייך לימין (מפלגת חרות-טפו, טפו).  משך עשרות שנים לאחר מכן ניצרך חייל לפתק (צעטעל'ה), על מנת לקבל דרגות אלוף משנה ומעלה.  שנים רבות לאחר מכן חזרה התצורה הזו באשר להענקת דרגות תת-אלוף ולאחריהן לדרגות אלוף בצה"ל.  אדון "מאירק'ה" פעיל, האם שומע, עבור? 

משך עשרות בשנים הודרה מחציתו של העם מהעשיה הציבורית שלטונית וקידום לדרגות בכירות בצבא משיקולים פוליטיים גרידא.  כן אלוף מזרחי, התממותך בענין יוצרת תחושה קשה ביותר לגביך, (מגיבים באינטרנט טוענים כי נושא הקידום הטעון כולל גם את מקרה מזרחי עצמו).  רק הסתכל מעבר לכתפך למינויו השנוי במחלוקת של האלוף גד שמני קודמך, באם זה אינו מינוי פוליטי איננו יודעים מינוי פוליטי מהו.  למי שלא מאמין, ייתכבד וירד לשדה בוקר ולהתבודד עם קבר ידוע שם מעל נחל צין, ערבי הנחל כבר ילחשו את הסיפור.

האם הרב לא אמר אמת באשר לקידום האישי של קציני צה"ל כמטרה עיקרית עבורם?   הבה וניראה, לשם כך רצוי היה לערוך ביקור בבית חולים מסוים ליד מיטת שכיב מירע עד דלא ידע, ההילה בנוגע למלחמות הגנרלים במלחמת יום הכיפורים כבר תלחש את כל הסיפורים באזנינו. ואם בזאת לא די הרי ביקור במכרה יהלומים נטוש באפריקה וודאי יזכיר ויחזק את העובדות לעיל.

למי שעדיין מפקפק, נציע לבקר בחצר עלומה גדושת עתיקות שדודות כמעשה שחור הזקן שתום העין, הכל חרוט על האבנים הדוממות הללו.

 

אהה, יאמר המתחכם, האנשים בהם מדובר, דוד בן-גוריון, משה דיין, אריאל שרון, גורודיש ועוד רבים אחרים שייכים לעבר, למאה הקודמת אנו כבר נימצאים ברישאת המאה העשרים ואחת וצה"ל אינו פוליטי עוד.  האומנם?

 

גרוש גוש קטיף וצפון השומרון ( אוג' 2005), נעשה תוך שימוש פוליטי מושחת וציני להחריד בעשרות אלפי חיילים אשר תוכנתו לפעול כרובוטים ולגרש אחיהם, בשר מבשרם, "ברגישות ונחישות".  כן וודאי, עוד רגישות כזו ואבדנו.

צה"ל לא התאמן באורח רציני כשנה ומחצה לפני הגרוש, למעט הכנתו לגרוש.  תקציבי עתק הנאמדים במליארדי שקלים הופנו מרכישת ציוד מלחמה חיוני לעבר אימוני מסגרות-קלגסים, מדים שחורים (מזכיר משהו?), ואימוני הקמה של יחידות יעודיות-לגרוש במקום אימונים מסודרים על מנת להילחם באויב האמיתי.

נזכיר כאן באתנחתא קצרה ל"שכחנים" בינינו כי צה"ל פירושו "צבא ההגנה לישראל".  אין צורך לנחש על מי חייבים להגן, על בני עמנו היהודים, אך אצלנו התהפכו היוצרות, האויב הפך להיות ציבור המתישבים.  לאלו המפקפקים באמור כאן, יתכבדו ויעלעלו בחוברות ההדרכה וההכנה הפסיכולוגית לקראת גרוש גוש קטיף.  אלו מסמכים מצמררים, מפחידים, מרעישים, כאוטים, מרושעים, איומים ונוראים הניראים כלקוחים ממחנות החינוך מחדש של הח'מר-רוז' או הצבא הוויטנאמי.  המגורשים לא ישכחו את עיניהם המזוגגות ופניהם חסרי ההבעה עד כדי טרוף של קלגסי הגרוש.  דור שלם, עשרות אלפים מחיילי צה"ל הפכו להיות חסרי תועלת, אבק אדם, שטופי מוח ושכל, חסרי מוטיווציה ורצון עצמי, חסרי תועלת לצבא וחסרי תועלת לסביבתם כאזרחים, דור אבוד.

ואכן, מלחמת לבנון השניה הוכיחה מה מסוגלת לעולל הפוליטיקה בצבא ותיכנותם של חיילים ולהפיכתם לקלגסים צמאי גרוש.  כשירותו הנילעגת של צה"ל במלחמת לבנון השניה אשר היוותה תוצאה ישירה של הכנות וארועי גרוש גוש קטיף, כבר הפכה למשל ולשנינה, לא רק בין מדינות ערב אלא גם בין ידידינו מעבר לים.  אין ידען ומומחה צבאי אשר לא הבחין בנירפותו, בעליבותו וחוסר מיקצועיותו של צה"ל בנסותו להילחם (נו טוב, להילחם) ללא הצלחה במחבלי החיזבאללה אשר הפכו להיות יריב שווה כוחות לנו ואף עלו על צבאנו בכשירותם, אימונם ובידיעותיהם המקצועיות הצבאיות.  כן, זהו הדור האבוד שהפך שבוי מרצון ובנפש חפצה בקורי עכביש הפוליטיקה. אלו הם אשר לא הישכילו להבחין בדגל השחור המתנוסס מעל פעולותיהם.

 

ולאחר כל זאת מעזים ה"ה מזרחי ואשכנזי לפטפט עצמם לדעת בדבר הצורך להוציא את צה"ל מהוויכוח הפוליטי.  האם הללו לא הישכילו להבין כי הם עצמם, הם שורש הבעיה הפוליטית של מדינת ישראל, בכך שהם וחבריהם בדרגות הבכירות הם הם הפוליטיקה.  הם אלו אשר עם שחרורם מצה"ל יצנחו במצנחי זהב לכורסות עור צבי רכות ברחבי שלמוני הממון והפוליטיקה הישראלית, הם המכינים פרישה נוחה עבור עצמם עוד בשרותם.

כדי להרבות ביזיון וקצף, מתגוללים הם על רבנים אשר שמו לעצמם כמטרה לחנך תלמידיהם לשרות נאמן, שרות תוך הקרבה בצה"ל ולמען העם.  אנו זקוקים לחיילים כדוגמת חיילי ישיבות ההסדר.  אנו זקוקים לחיילים שאינם מתנהלים כרובוטים, חיילים המסוגלים לזהות פעולות אשר דגל שחור מתנופף עליהן, אלו הם חיילים איכותיים, נאמנים ומסורים אשר ינצחו עבור עם ישראל את המערכות הבאות תוך שמירה על טוהר הנשק. לא ירחק היום ומי שישלול את ההסדר מישיבות ההסדר יאלץ לאחוז בעצמו ברובה ולהגן על משפחתו באשר בני ישיבות ההסדר יהוו ממילא את שדרת הצבא העיקרית.

 

מזה שנים רבות אשר מאות רבות של מרצים באוניברסיטאו ברחבי הארץ מסיתים בחופשיות כנגד צה"ל, כנגד העם, כנגד ארץ ישראל וקיום מדינת ישראל.  הם עושים זאת קבל סלתה, עתידה ושמנה של החברה הישראלית, לנוכח סטודנטים צעירים לפני ואחרי גיוס.  הנזק שהם יוצרים הינו אדיר, נזק המפורר את מדינת היהודים וצבאה.  ומה עושים ה"ה מזרחי את אשכנזי?  מחשים כמובן.  ההסתה הפרועה הזו "אינה נחשבת" הרי הינה מגיעה מן השמאל הקיצוני, זהו האתרוג הישראלי שקיבל זכות ורשות מטעם חונטות בעלות גוון סיציליאני ידוע להחריב את מדינתנו מבפנים.  העלינו להזכיר לה"ה מזרחי ואשכנזי כי "הסדר צריך להיות הדדי" כדיבריהם?  ומכאן כי יש להעניש את המסיתים גם אם רחמנא ליצלן מגיעים הם מהשמאל הקיצוני?

 

משך שנים צברו ידים מרדניות בשלטון נשק ואמצעי לחימה והיסליקום בסליקים בקיבוצי השומר הצעיר בכל רחבי הארץ (עשרות רבות כבר נחשפו ועשרות אחרים עוד יחשפו).  האנשים והנשק נועדו ליום פקודה כאשר "שמש העמים" האדון דג'וגשווילי יתן ההוראה להתקומם כנגד המשטר.  רק מעטים מהסליקים נועדו למלחמה באויב הערבי באשר האויב הערבי לא נחשב כאויב בעיני רבים מהחברים שם, היהודים הם אויבים להם.  היכן היו צה"ל והפוליטיקאים אז?  אופס, עיקר שכחנו, באתרוגי השמאל הקיצוני מדובר.

 

לערך 35% מחייבי הגיוס וכ- 45% מחייבות הגיוס אינם מתגייסים, הם משתמטים משרות צבאי.  התרוצים מפליאים במקוריותם אך השורה התחתונה היא השתמטות מסיבית המפוררת את העם והצבא.  הניסיונות של צה"ל והפוליטיקאים לחסום התופעה משולים לילדי גן המשחקים בבובות סמרטוטים.  אהה, שוב שכחנו, המירב המכריע של המשתמטים הגברים ומחצית הנשים הם אנשי שמאל קיצוני או מסונפים אליהם, נו, שוב אתרוגי השמאל, זוהי גזרת שמים כניראה.  ומדוע לא נעניש את המורים, המחנכים ומנהלי בית הספר התיכונים אשר מחנכים וחלקם בפירוש מסיתים את התלמידים להשתמטות במתחמי חדרה-לגדרה?  במה שונים הם מרבני הישיבות (אשר מחנכים דווקא לגיוס והקרבה)?  למעט כמובן העובדה כי ההשתמטות משרות של תלמידי ישיבות ההסדר הינה אפסית בעוד חבריהם החילונים מצפצפים על כולנו ציפצוף ארוך.  הם לא מרימים שלטים ספורים, הם כולם עד אחד מפזרים רגלים ובשמחה וששון משתמטים משרות לעם ולקהילה ועושים לביתם בעוד חבריהם רצים ומוציאים נישמתם (תרתי משמע), על הגבעות.

 

משך כשלש שנים מתעמתים ערבים בודדים בעידודם של תילי תילים של "חבלני שלום" ואנרכיסטים ישראלים יחדיו עם "יפי נפש" אירופאים, עם חיילינו בגזרת גדר ההפרדה באזור הכפרים הערבים בלעין ונעלין.  מניין הפצועים מבין חיילינו מגיע כבר לעשרות אך ראה זה פלא, צה"ל נימנע כבר מזה שנים להפסיק את הבדיחה העצובה הזו.  כמובן הרשו לנו להניח כי אתרוגים שמאלנים מעורבים כאן ולכן זוכים הללו בחסינות.  הבה ו"נפנטז" מה יקרה אם חייל או שוטר מגב אחד ייפצע בעימות עם מתישבים.  כתוצאה, מישהו יהרג שם במכות וקרוב לוודאי שזה יהיה מתיישב.  אהה כן, כמובן, הדו"ח הצה"לי-משטרתי יאשים כמובן את הנירצח שאזר תעצומות נפש למרות ראשו המרוסק במכות אלה-משטרתית ונקט כנגד עדיני הנפש היס"מים באלימות בילתי מידתית. כבר היינו בסרט הזה.

 

האין רב הישיבה צודק באומרו כי קציני צה"ל בכירים רוצים להראות טוב, דהיינו תקין פוליטית עם גוון שמאלני חריף בעיני בג"ץ והתיקשורת?  באשר לאצבע המאשימה למול בג"ץ והמערכת המשפטית הרב מלמד כמובן צודק וחבל להכביר מילים. 

באשר לתקשורת הרי ההוכחה הינה כולה לפנינו.  כאשר התיקשורת מצניעה את ההסתה באוניברסיטאות, ההסתה בחלק מכיתות בתי הספר התיכוניים, ההסתה בקיבוצי השמאל הקיצוני, את ערמות בולסי הסושי המשתמטים בשיינקין והסלבריטאים המבריזים, הרי ה"ה מזרחי ואשכנזי (או משובטיהם לפניהם), מחשים כמובן או מצייצים בקול ענות חלושה, הרי לא יהיה שכר לפועלם במדיה, הלא הם מסתכנים בכתבות מחרפות, למה להם.  אך ראו-ראו, התיקשורת התגייסה כולה להכפיש את הרבנים וכבמטה קסם קופצים אלו הנחומים-תקומים, ה"ה מזרחי את אשכנזי לרצות חיש קל כ(אהוד)ברק את אנשי המדיה בנוקטם גזרות וחרמות מידיות.  ובכן אימרו הקוראים, האם הרב אינו צודק?  האם איננו חייבים, אבל חייבים "לעשות לנו רב" באשר כה צודק הוא?

 

במשטרנו הדמוקרטי קיימת פירצה הקוראת לגנב ואלו הם מוסדות שילטוניים רבי עוצמה אשר הפכו לכאלה מפאת שהינם פטורים לקיומם מבחירת הציבור, חבריהם ניבחרים על ידי חבריהם, כל הזכויות השילטוניות בידם אך אינם חייבים בדין וחשבון לציבור ואינם עומדים תחת ביקורת אלא אך לעצמם.  אלו הם מוסדות אוטונומים, על-דמוקרטים, דמוקטטורים.  המדובר הוא במערכת המשפטית ובית המשפט העליון בראשם, כלל מערכת המדיה, המערכת האקדמית, צבא ההגנה לישראל וכיוצא באלו.  אין תמה איפה כי הצד השמאלני של המערכת הפוליטית קנה לו בהן שביתה בזכות אבות בעודו מדיר באורח קבע את הצד הימני של המפה הפוליטית הרחק ממוקדי כח אלו.  הדעת נותנת כי לאחר 60 שנות הדרה ועיוות דמוקרטי תופעל מעין הפליה מתקנת על מנת לאזן את שקול הכוחות במוסדות אלו תוך עשיית צדק עם המודרים.  להוותנו, לא רק שאין קיימת כלל הפליה מתקנת אלא קיימת הפליה גזענית ומרושעת כפשוטה.  המיעוט השמאלני בינינו השולט במוסדות אלו, שולט הלכה ולמעשה על מדינת ישראל.  הזנב מכשכש בכלב.  המתישבים שזכאים להפליה מתקנת עקב עשרות שנות הדרה מקבלים הפליה ממסדית כנגדם.  ניתן להמשיל זאת בהשאלה להתנהלות של "הרצחת וגם ירשת".  ולמצקצקים בלשונם בטענם כי הממשלות תמכו נאמנה במתישבים נזכיר כי כל שעשו ממשלות ישראל הוא להציב את שחפ"ץ ההתישבות האנושי הזה על ישראל בעבור טובתם בטחונם ושלוותם של המצקצקים והמחרפים.

 

הפועל היוצא מכל זאת הוא כי באשר הרבנים אינם מסיתים כמובן, וזאת ניתן לראות בנקל מהפסקה בספרו של הרב מלמד לעיל, אך חושפים את קלון ערוותם של קצינינו הבכירים והכתוב אכן מתאר עבורנו אמיתות אודות קטנותם ואפסותם של הגנרלים והאדמירלים "הנערצים".  פגועי הכבוד המזויף הללו מתעוררים לפעולה לסתום פיותיהם של הרבנים העולים עליהם בשאר רוחם עשרות מונים ובוודאי אינם נופלים מהם בנחישותם ומסירותם למען מדינת ישראל.

ה"ה מזרחי ואשכנזי מפגיעים כי "הסדר צריך להיות הדדי"?  אדרבה ואדרבה, לאור מדיניות האיפה ואיפה של קודמיהם ואף שלהם כאחת, הבה ונחזה "בהסדר שאכן הינו הדדי" לכל גווני הקשת.

ניראה כי הגמל הצה"לי אינו רואה דבשתו ולפני שקצינים בכירים מותחים ביקורת כנגד המגזר האזרחי, ובוודאי לפני שמתחילים את אכיפת "הסדר" דווקא אצל מחנה המתישבים בעוד אשר היזניחו הסרבנות משמאל משך שנים רבות, עליהם לוודא כי ידיהם נקיות וזה וודאי שאינו המיקרה.

 

מאידך-גיסא, מהצד השני, קיים טעם רב לפגם בהענקת תשלומים כספיים לחיילים מביעי דעה (הם לא סרבו פקודה, הם לא סרבו שרות, הם היביעו דעתם בדרך פסולה של הנפת כרזות), מטעם חוגים מסוימים, אמנם מיעוט זניח, בקהילה החרדית.  כוונתם לפצות חיילים כמשקל נגד לתקופת המאסר אשר ניגזרה על החיילים הינה פסולה מעיקרה. .בכך שמערבים שלמוני ממון באידאולוגיה, שומטים משלמי השלמונים את הבסיס המוסרי מאחורי טיעוניהם למען ארץ ומדינת ישראל ומעלים גוון של המרדה והתרסה בשלטון הלגיטימי של מדינת ישראל.  יש לחדול לאלתר מנוהג קלוקל זה אשר ספק אם כלל הינו חוקי.  פעילות מחאה במסגרת הכללים הדמוקרטים הינה חיונית ואף הכרחית, אך פעילות השלמונים הפסולה מסוג זה אינה דמוקרטית, מוציאה את המגזר החרדי מהקונצנזוס הישראלי וגורמת נזק קשה לענין המחאה, לנושא ההתישבות בארץ ישראל, לקהילה החרדית ובעקיפין לכלל עם ישראל.

הטיעון כי באשר אלפי פעילי שמאל קיצוני נהנים מתשלומי אתנן נדיבים ומפליגים מטעם מדינות האיחוד האירופי וחוגים אמריקנים מסוימים ומכאן שהמגזר החרדי רשאי גם הוא לשלם לאותם ממחזיקי האידאולוגיה של שלמות ארץ ישראל, אינה מחזיקה מים.  אין מצדיקים רע ברע אחר.  חוסר המוסר והחתרנות הבולטת הנובע מתשלומי אתנן אלו כנגד אושיות המדינה ומשטרה הדמוקרטי כמעשה מחנה השמאל הקיצוני, אינו מצדיק פעולה דומה מצד המחנה החרדי.  בעשותו כן, מדרדר המגזר החרדי עצמו לרמת מי האפסיים הדלוחים של השמאל הקיצוני.

 

אהרון רול

amroll@sympatico.com

www.aaronroll.com

http://www.global-report.net/aroll/

http://www.aaronroll.com/democracy/hatred_for_nothing_volume2.pdf

http://www.aaronroll.com/democracy/israeli democracy chapters.pdf

הכותב הוא איכפתי לנעשה במדינת ישראל וקיומה

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר