חינוכם והכשרתם של כוהני ה'
אדם כי יקריב מכם קרבן לה'
ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קורבן לה
דוד דרומר 15.02.18 (10:34)
דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה.
רועי אורן 31.01.18 (02:03)
זה לא מפתיע שמדינת-ישראל לא ערוכה לשינויים החברתיים הנפוצים בעולם ,אך הגיע הזמן לעשות סדר בנדון. דבר זה יבוא לידי ביטוי כאשר מדינת-ישראל תיתן לאנשים הצעירים לבטא את עצמם ,ולא תכפה עליהם בגרות מוקדמת...
דוד דרומר 25.01.18 (10:16)
שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו
דוד דרומר 20.12.17 (15:42)
"למחיה שלחני אלוקים לפניכם"
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה