יוסי כהן 06.04.14 (12:11)
חובתו העיקרית של היזם כלפי החברה היא חובת הגילוי, ומשום כך הפרת אחת מחובותיו שפורטו לעיל תַּקנֶה לחברה ולצד שלישי, אשר נפגע מהפרת החובה, את הסעדים הבאים: מאחר שהיזם חייב לגלות לחברה כל פרט מהותי...
רן רייכמן 06.04.14 (11:56)
ירושה היא למעשה הגדרה לאופן חלוקת רכושו של האדם הנפטר לבני משפחתו או למי שבחר. רן רייכמן, עו"ד לענייני משפחה, מסביר כי הדין לגבי עניין הירושות מתחלק לשני אופנים, בהם היורש יכול לרשת את עיזבון...
יוסי כהן 03.04.14 (11:25)
חוק החברות אינו דן כלל בשאלת שכרו של היזם ובשאלת ההוצאות שהוא נשא בהן בעבור החברה במהלך פעולת היזמוּת, ולפיכך ימשיכו לחול בעניין זה הכללים שפותחו במשפט המקובל, וכן יחולו בדרך היקש כללים דומים בחקיקה...
רן רייכמן 03.04.14 (10:58)
ההחלטה על גירושין ופירוק התא המשפחתי איננה פשוטה, וכרוכה לרוב בנקיטת הליכים משפטיים וביצירת הסכם גירושין משותף. הסכם זה, מסביר עורך דין רן רייכמן, מנוסח על ידי עו"ד גירושין באופן ספציפי לכל מקרה,...
פרשת הרצח בברנוער ארעה בתאריך 1.8.09 בעת פעילות שנערכה בבית אגודת הלהט"ב בת"א. אל המקום נכנס אדם רעול פנים וירה למוות במדריך ובנערה שנכחו במקום, פצע עוד כעשרה בני אדם ונמלט מהמקום. במהלך החקירה קיבלה...
יוסי כהן 02.04.14 (10:59)
עו"ד יוסי כהן מסביר כי אם התאגיד מאשר את החוזה המקדמי, יחול הסיפה של סעיף 6(ג) לחוק השליחות, המורה כי "יחולו הוראות סעיף זה". השאלה היא לאיזה סעיף התכוון המחוקק. האם לסעיף 6 כולו, לרבות סעיפי המשנה...
רן רייכמן 02.04.14 (10:48)
עורך דין רן רייכמן מסביר: מדינת ישראל תירש את רכושו של אדם שנפטר במקרים בהם אין לנפטר יורש כדין, כלומר בהיעדר קרובי משפחה וצוואה המורה מי יורש את העיזבון. במונח "אין יורש" הכוונה שאין האדם מותיר...
רן רייכמן 01.04.14 (11:27)
רבים בקרב הציבור נוטים לחשוב כי צוואה בכתב יד וצוואה מודפסת אחד הן. למעשה, מסביר עורך הדין רן רייכמן, הדמיון ביניהן מתקיים בעובדה שהן אינן דורשות נוכחות של עורך דין, וכן בכך שבמטרה לכבד את רצון...
יוסי כהן 01.04.14 (11:24)
אישור הסכם מקדמי אינו חייב להיעשות בכתב או בכל דרך רשמית אחרת; הוא יכול להיעשות מכללא, בעל-פה, בהתנהגות ואפילו בחוסר מעש, מסביר עורך דין יוסי כהן. עורך דין יוסי כהן מורה כי קיבול של הסכם "יכול שיהיה...
יוסי כהן 31.03.14 (10:38)
כלפי מי חב היזם בחובת הגילוי? האם רק כלפי החברה שהוא עוסק בייזומה או גם כלפי בעלי מניותיה או נושיה? יצוין כי בסעיף 19(א) להצעת חוק החברות, שכאמור לא הפך לדבר חקיקה, הוצע כי חובותיו של היזם תופנינה...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה