רן רייכמן 12.03.14 (12:17)
צו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחהבמקרה בו למצער חווה אדם אלימות מצד בן משפחתו, בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, רשאי הנפגע לפנות בבקשה לקבלת צו הגנה כנגד הפוגע ,לבית המשפט לענייני משפחה, לבית...
הסכם עד מדינה הוא כלי משפטי שנועד לסייע למשטרה ולתביעה על מנת להרשיע עבריין, שלא ניתן להרשיעו בדרך אחרת. בגלל מורכבותו של הסכם זה יש לפעול במהלך ניסוחו וחתימתו ביתר זהירות ועל פי חוק, על מנת להימנע...
יוסי כהן 11.03.14 (10:09)
חברה אינה קמה יש מאין – בדרך כלל קודמת להתאגדותה פעילות ענפה של יזמים, המבססים בעבורה תשתית ארגונית-פיננסית, כורתים בעבורה חוזים עם צדדים שלישיים, ומבצעים למענה פעולות מגוונות, ובעשותם את כל...
רן רייכמן 11.03.14 (10:04)
מהי משמורת?משמורת הינה החזקה הפיסית בקטינים כמו גם האחריות של ההורה לגדל את הילד ולדאוג לכל צרכיו הפיזיים והרוחניים. משמורת נקראת גם אחזקת ילדים. כאשר אין הסכמה בין בני הזוג באשר לשאלה מי יהיה ההורה...
יוסי כהן 10.03.14 (10:55)
אף אם הסנקציה שבסעיף 7 לחוק החברות, תופעל במקרים רבים, לדעתו של עו"ד יוסי כהן, לא יביא הדבר לידי שיפור בנורמות ההתנהגות של היזמים, שכן יש גם לגבש מסגרת נורמטיבית סטטוטורית ותנאי כשירות מינימליים...
רן רייכמן 10.03.14 (10:52)
על כל הזוגות אשר נישאו לאחר 1.1.74 חל חוק יחסי ממון.  ככלל החוק קובע עיקרון לפיו כל מה שנצבר ע"י הצדדים במהלך הנישואין ו/או מי מהם, הינו רכוש משותף למעט נכסים אשר היו לצדדים טרם...
יוסי אמודאי 09.03.14 (12:24)
רכישת דירה היא עסקה כלכלית משמעותית ביותר, בה כדאי לנו למקסם את התועלת שאנחנו נפיק מהמשאבים שנשקיע בה. לכן, כדאי לבחון את כלל אפיקי ההשקעה והרכישה הקיימים. בחלק מהמקרים, ניתן לבצע רכישה של דירה חדשה...
יוסי כהן 09.03.14 (11:38)
ההנחה שבבסיס סעיף 7 לחוק החברות היא כי בעלי מניות שהורם כלפיהם מסך ההתאגדות, אינם ראויים לשמש כיזמים, וכי נוכח עברם יש למנוע מהם מעורבות כלשהי, ישירה או עקיפה, בהקמת חברה. עו"ד יוסי כהן טוען כי ברם,...
רן רייכמן 09.03.14 (11:29)
הכתובה הינה למעשה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה. מלבד התחייבותו הכללית של הבעל לזון את אשתו...
יוסי כהן 06.03.14 (09:39)
סעיף 7 לחוק החברות מסמיך את בית-המשפט, לראשונה, להטיל על נושא משרה בחברה או על בעל מניה שחויבו באופן אישי בחובות החברה, עונש מניעתי-משמעתי. יוסי כהן מצטט את קביעת בית המשפט: "הורה בית משפט כי יש...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה