יוסי כהן 22.05.14 (10:48)
נעמוד להלן על המגבלות החלות על רישום חברה, תוך השוואה בין תנאי הרישום של חברה, של שותפות, של עמותה ושל אגודה שיתופית. סעיף 2 לחוק החברות קובע כי "כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה...
רן רייכמן 22.05.14 (10:40)
במדינת ישראל, הסמכות לדיון משפטי בענייני משפחה נתונה בידי שתי ערכאות – בית דין רבני ובית משפט לענייני משפחה. עורך דין רן רייכמן מציין שלמרות ששני בתי הדין כפופים לחוקי המדינה, קיים הבדל בתפיסתן...
יוסי כהן 20.05.14 (10:09)
בהתאם לתיאוריה החוזית, המהווה כאמור בסיס לחוק החברות, החברה אינה אלא "פקעת חוזית", המושתתת, בשינויים המחויבים, על דיני החוזים. כתוצאה מכך, ובדומה למגבלות המוטלות על כל התקשרות חוזית מכוח חוק החוזים,...
יוסי כהן 18.05.14 (11:06)
ביטולו של סעיף 17 לפקודת החברות והתעצמותה של מגמת הליברליזציה בסוגיית חירות ההתאגדות, אין פירושם כי מימוש חירות זו חופשי ממגבלות ומתנאים הקבועים בחוק שבמסגרתו שואפים להתאגד ובדין הכללי. חירות...
רן רייכמן 18.05.14 (11:01)
בעולם המשפטי קיימים ארבעה סוגי צוואות, שחייבות לעמוד בתנאים מסוימים על מנת להיות בעלות תוקף משפטי. עורך דין רן רייכמן מפרט על ארבעת הסוגים. 1. צוואה בכתב יד צוואה בכתב יד היא צוואה שיחסית קל...
רובנו מכירים את הבנקים בתור נותני שירות לצרכינו השונים: משיכת כסף, הפקדות, מסגרת אשראי, משכנתאות ועוד. עם זאת, קורה לא פעם שאנחנו כלקוחות הבנק חשים שזכויותינו מופרות על ידי הבנק ונגרם לנו נזק. לרוב,...
יוסי כהן 15.05.14 (09:48)
הדרישות לרישום חברה פשוטות מאוד וקלות לביצוע. לאחר שהיזמים שוקלים את כל שיקוליהם העסקיים, הארגוניים והפיננסיים, עליהם לבחור בסוג החברה המתאים ביותר למטרותיהם, להכין את מסמכי היסוד של החברה...
רן רייכמן 15.05.14 (09:45)
במדינת ישראל נכון להיום, ניתן להתחתן רק בנישואין דתיים ואי אפשר לערוך בגבולות המדינה נישואין אזרחיים. עם זאת, מי שבכל זאת מעוניין להינשא באופן אזרחי נדרש לערוך נישואין אלו בחו"ל. עורך דין רן רייכמן...
יוסי כהן 13.05.14 (10:29)
חוק הגנת השכר הנו אחד מחוקי העבודה העיקריים והמרכזיים במדינת ישראל. החוק, שנחקק בשנת 1958 (תשי"ח), מכיל בתוכו משמעויות חשובות שעל כל עובד ועובד בישראל להכיר. הסיבה לכך, לדעת עו"ד יוסי כהן, פשוטה...
יוסי כהן 11.05.14 (11:42)
בשנת 1965 שונה הדין בישראל בסוגיית החוזים המקדמיים עקב כניסתו לתוקף של סעיף 6 לחוק השליחות, התשכ"ה – 1965. עורך דין יוסי כהן מביא את עיקרי הסעיף ומסביר את מהותו המשפטית. סעיף 6 לחוק השליחות,...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה