רן רייכמן 23.03.14 (09:59)
בתי הדין הרבניים בישראל הם הסמכות הייחודית לדון בעניין הגט, שהוא למעשה חוזה גירושין ברמה ההלכתית, כשבסיום התהליך מוענקת לזוג לשעבר תעודת גירושין.תעודת גירושין היא מסמך המהווה הוכחה חוקית והלכתית לכך...
יוסי כהן 20.03.14 (10:58)
מלשון סעיף 6(ג) לחוק השליחות עולה בבירור כי לאחר הקמתו אין התאגיד חייב לאשר את הפעולות שנעשו למענו לפני היווסדו, ואין הוא חב בפעולות אלה מעצם הקמתו. רק רצונו ומעשה המביע רצון זה יקשרו אותו לפעולה...
רן רייכמן 20.03.14 (10:56)
המדינה, בהיותה כריבון וכרגולטור, אינה מתירה להינשא בתחומיה בנישואין אזרחיים. הדרך היחידה אותה מכיר המחוקק הינם נישואים כדמו"י = כדת משה בישראל ע"פ ההלכה היהודית.זוגות אשר בכ"ז...
יוסי כהן 19.03.14 (10:18)
עד שנת 1965 הייתה ההלכה בישראל דומה לזו שבאנגליה. הסכם שנכרת בעבור חברה לפני הקמתה לא חייב את החברה והיא אף לא הייתה רשאית לאשררו לאחר התאגדותה, אלא לאמצו או לכורתו מחדש.   הגישה האמורה באה...
רן רייכמן 19.03.14 (10:12)
ע"פ ההלכה היהודית, אישה יהודיה הנשואה לגבר יהודי כאשר לצד נישואיה מתעברת מגבר אחר שאינו בעלה - הילד הנולד יחשב כממזר. ילד אשר נולד לאב שנשא בחיי אשתו את אחותה או קיים עמה יחסי...
יוסי כהן 17.03.14 (11:54)
העיקרון שנקבע בפסק-דין Newborne בוטל בהתערבותו הישירה של המחוקק הבריטי, בכל הקשור לחוזים הנכרתים בין מדינות אירופה, על-ידי סעיף 7 לדרקטיבה הראשונה של חוק החברות. עו"ד יוסי כהן מסביר, שמטרת סעיף זה...
רן רייכמן 17.03.14 (11:50)
מהו המושג גניבת זרע? סיטואציה בה אב טוען כי האם יצרה תמונה כוזבת ולכאורית לפיה הינה משתמשת באמצעי מניעה ע"מ לשלול האפשרות להרות, ועל יסוד ההצהרה הנ"ל האב קיים עמה יחסי מין כאשר כתוצאה מיחסים...
יוסי כהן 16.03.14 (12:00)
במשפט המקובל השאלה המכרעת בסוגיית פרשנות החוזה היא כוונת הצדדים האמיתית, כפי שהיא עולה מן החוזה. כיוון שבמקרה הנדון התכוון היזם כי החברה תקום וכי החוזה לא יחייבו אישית, נתן בית-המשפט תוקף לכוונתו....
רן רייכמן 16.03.14 (11:57)
אימוץ ילדים מעניק את הזכויות והחובות הכרוכות בגידול ילד לאדם אשר איננו ההורה הביולוגי. המבקשים לאמץ צריכים לעמוד במספר דרישות וצו האימוץ יינתן לאחר אבחון ובדיקה דקדקנית של המבקשים .במסגרת הליך אימוץ...
יוסי כהן 12.03.14 (12:23)
על-פי הדין האנגלי, חברה אינה קשורה בחוזה מקדמי אשר היזם התיימר לכרות בעבורה טרם התאגדותה. החברה אף אינה רשאית לאשרר את החוזה המקדמי לאחר הקמתה והדרך היחידה העומדת לפניה היא כריתת חוזה חדש עם הצד...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה