רן רייכמן 24.02.14 (08:25)
הכלל בתביעות מזונות הינו כי מזונות נפסקים מיום הגשת התביעה ואילך.מה לגבי הוצאות שהיו לאם הקטינים עוד טרם הגשת התביעה ? הכלל הוא כי החזר הוצאות העבר של הקטינים, הינה עילתה של האם בלבד ושל ילדיהם...
יוסי כהן 24.02.14 (08:23)
חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן בסעיף זה: "חוק ניירות ערך") והתקנות שהותקנו מכוחו, מבוססים בעיקרם על עקרון ה"גילוי הנאות". מטרת הגילוי אינה מניעת ביצוען של עסקאות גרועות, אלא הענקת תשתית...
רן רייכמן 23.02.14 (07:57)
עם קבלת פסק דין סופי למזונות ו/או החלטה למזונות זמניים נסללת הדרך  בפני הזוכה (האישה) לפנות ללשכת הוצאה לפועל על מנת לפתוח הליכי גבייה כנגד הבעל(החייב). בכל בית משפט שלום קיימת לשכת...
יוסי כהן 23.02.14 (07:56)
אין כל מניעה כי היזם ימכור את רכושו הפרטי לחברה שהוא עוסק ביזומה. ואולם מכירה כזו מעוררת את השאלה, מהו היקף חובת הגילוי החלה על היזם במקרה כזה: האם הוא חייב לגלות לחברה, לאחר הקמתה, גם את העובדה...
רן רייכמן 18.02.14 (08:10)
מקובל לחשוב שחובת המזונות בין בני זוג מתייחסת לבני זוג נשואים בלבד , שכן חובת המזונות בכלל הינה חובה הנובעת מהדין האישי הקובע כי אישה נשואה זכאית למזונות מבעלה . אולם לא כך הדבר - כיום מעמדה של...
יוסי כהן 18.02.14 (08:09)
על סיפור כזה באמת שלא שומעים כל יום. אולי יש גם מי שהיה כותב עליו סרט – אבל לפעמים, מוכרחים להודות המציאות עולה על כל דמיון. עסקינן בבעל שגילה כי אשתו בוגדת בו עם חברו הטוב והחליט לתבוע את החבר...
יוסי כהן 17.02.14 (11:24)
חובת האמונים העיקרית שהוטלה על היזם מכוח המשפט המקובל היא משולשת: על היזם לנהוג בתום-לב ביחסיו עם החברה שהוא עוסק בהקמתה, חל עליו איסור לצבור רווח סמוי כתוצאה מפעולת היזמוּת, ועליו לגלות לחברה כל פרט...
רן רייכמן 17.02.14 (11:22)
הכלל שמירה על מצב קיים שלב המזונות הזמניים הוא שלב ביניים בעתירה למזונות ,במסגרתו מנסה בית המשפט  לאמוד את שיעור השתכרות הצדדים ומבקש לעמוד על גודל המצוקה בה נמצאים אותה שעה המבקשים= הזכאים...
רן רייכמן 16.02.14 (07:27)
כשם שיש להבחין לעניין מזונות אישה בין מזונות לאישה יהודיה לבין מזונות לאישה שאינה יהודייה ,כך גם יש להבחין בין מזונות לילדים אשר נולדו מהורים יהודיים (להלן:"הסוג כראשון") לבין מזונות לילדים...
יוסי כהן 16.02.14 (07:20)
בחודש החולף, נעצר הרב הראשי לישראל לשעבר, מר יונה מצגר, בחשד לשורה ארוכה של עבירות ובהן עבירות השוחד והלבנת ההון. מעצרו של מצגר מאפשר לנו להתייחס בקצרה למאפייניה ויסודותיה של עבירת הלבנת ההון במשפט...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה