יוסי כהן 06.03.14 (09:39)
סעיף 7 לחוק החברות מסמיך את בית-המשפט, לראשונה, להטיל על נושא משרה בחברה או על בעל מניה שחויבו באופן אישי בחובות החברה, עונש מניעתי-משמעתי. יוסי כהן מצטט את קביעת בית המשפט: "הורה בית משפט כי יש...
יוסי כהן 05.03.14 (13:21)
סעיף 374 לפקודת החברות מעניק למפרק החברה, לכונס הנכסים הרשמי ולנושה או למשתתף של החברה, בין היתר, סעדים נגד יזם שפעל שלא כדין. עו"ד יוסי כהן מסביר את עיקרי הסעיף: "התברר תוך פירוקה של חברה שאדם...
יוסי כהן 04.03.14 (11:14)
סעיף 374 לפקודת החברות מעניק למפרק החברה, לכונס הנכסים הרשמי ולנושה או למשתתף של החברה, בין היתר, סעדים נגד יזם שפעל שלא כדין.
רן רייכמן 04.03.14 (11:00)
כאשר מי מבני הזוג חפץ להתגרש ואילו הצד האחר אינו מעוניין בגירושין - אין הסכמה בין הצדדים לגירושין. במקרה זה, על בן הזוג החפץ בגירושין, להוכיח כי קיימת לו עילת גירושין המוכרת בדיני ישראל ובהלכה...
יוסי כהן 02.03.14 (13:24)
חובתו העיקרית של היזם כלפי החברה היא חובת הגילוי, ומשום כך הפרת אחת מחובותיו שפורטו לעיל תַּקנֶה לחברה ולצד שלישי, אשר נפגע מהפרת החובה, את הסעדים הבאים: מאחר שהיזם חייב לגלות לחברה כל פרט מהותי...
רן רייכמן 02.03.14 (13:12)
מושג הידועים בציבור התפתח עד מאוד בשנים האחרונות, עד כי בשנים האחרונות אנו רואים מגמה המאפשרת כניסה קלה ומהירה יותר להגדרה של ידועים בציבור.ידועים בציבור הינם בני זוג אשר חיים תחת קורת גג אחת ומנהלים...
יוסי כהן 27.02.14 (08:26)
המשפט המסחרי, אולי יותר מכל תחום משפטי אחר, משפיע על כלל הכלכלה והחברה בישראל. כמעט כל רכישה של מוצר וכל חתימה על חוזה מסחרי, נעשים כאשר ברקע עומדים עקרונות חשובים של המשפט המסחרי. בשירותיו של עורך...
רן רייכמן 27.02.14 (08:24)
לפני התיקון לחוק יחסי ממון עד לתיקון לחוק יחסי ממון, איזון משאבים בין הצדדים היינו האיזון הרכושי בפועל , היה כפוף לפקיעה בפועל של נישואי הצדדים . באשר לפירוק השיתוף בדירת המגורים...
יוסי כהן 26.02.14 (08:08)
כל האמור בדבר חובות האמונים המוטלות על היזם יפה, בשינויים המחויבים, גם באשר לחובות הזהירות והמיומנות. לדעתנו, בעניין זה אין כל הבדל מושגי בין היזם לבין כל נושא משרה אחר בחברה, ומן הראוי להטיל על...
יוסי כהן 25.02.14 (08:37)
אחד העקרונות החשובים, העומדים בפני בית המשפט העוסק בסכסוכים משפטיים בכלל ובתביעות נזיקין בפרט, הוא הגדרת תקופת ההתיישנות. למרות שבקרב הציבור הרחב מקובל להניח שתקופת ההתיישנות הנה אחידה ועומדת על 7...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה