יוסי כהן 13.01.14 (08:06)
מבחן האדם הסביר הנו קנה מידה יחסי המיושם בדיני נזיקין לקביעת רשלנות של אדם. אמות המידה נבחנות על פי מעשה שאדם עשה או לא עשה, או שפעל במסגרת מקצועו באורח לא זהיר ומיומן, ובאופן שאינו תואם את פעולתו של...
יוסי כהן 12.01.14 (07:36)
על פי חוק החברות משנת 2007, חברה לתועלת הציבור, או בראשי תיבות חל"צ, הנה חברה שבתקנוניה נקבעות רק מטרות ציבוריות המפורטות ברשימות ההוראה, ואשר רווחיה אינם מחולקים בשום אופן לבעלי מניות. חברות אלה...
יוסי כהן 09.01.14 (08:11)
לא אחת מוגשות תביעות נזיקין לאחר מותו של אדם, בטענה כי מקור האירוע המצער ברשלנות מצד גוף או עוסק מקצועי כלשהו. תביעות אלה עשויות להיות מוגשות בשני אופנים עיקריים – תלויים ועיזבון, כאשר לכל סוג...
יוסי כהן 08.01.14 (08:03)
האם נוכח היעדרה של הגדרה מספקת למונח "יזם" בחוק החברות, ניתן לטעון כי היזם הוא "שלוח" במסגרת חוק השליחות?   סעיף 1 לחוק השליחות, התשכ"ה – 1965 קובע: "שליחות היא ייפוי כוחו של שלוח לעשות...
יוסי כהן 07.01.14 (07:19)
סימן מסחר הנו סימון סימבולי העשוי להיות מורכב מסמל, מאיור, ממספרים או מאותיות בשניים או שלושה ממדים, וכן משילובם של הרכיבים. סימן זה המהווה פעמים רבות מותג של חברה, נועד לזיהוי מקורם של מוצרים ומשמש...
יוסי כהן 06.01.14 (08:09)
הלבנת הון הנה הטמעת רכוש שמקורו אינו חוקי בתוך רכוש בעל אופי חוקי, תוך ניסיון להסוות את המקור. מטרתו של חוק איסור הלבנת הון הנה למנוע ולמגר פעולות אלו, אשר לרוב נועדו לממן פעילויות ועסקים בעלי אופי...
אירית רייכמן 05.01.14 (10:07)
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לאחרונה יותר ויותר לדון בתביעות בגין פרסום לשון הרע באמצעות הרשתות החברתיות, ובמיוחד באמצעות רשת הפייסבוק. בשני פסקי דין שניתנו לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בראשון...
יוסי כהן 05.01.14 (07:33)
אחד הצדדים המורכבים והמאתגרים ביותר במלאכת המשפט הוא הליטיגציה, או התדיינות בעברית. ליטיגטור טוב הוא בראש ובראשונה איש מקצוע הבקיא בצורה פנטסטית ברזי המשפט השונים, אך בקיא ככל שיהיה, כל עוד הוא לא...
יוסי כהן 29.12.13 (08:07)
סוד מסחרי הנו מידע עסקי וקניין רוחני שאינו רשום ככזה, נחשב למסווג וחסותו נשמרת במידה סבירה, אינו נחלת הכלל ומקנה לבעליו יתרון מסחרי על פני מתחרים. בהיותם כלי עבודה חשוב לעסקים, סודות אלו מוגנים בחוק...
יוסי כהן 26.12.13 (07:52)
עמדנו על חשיבותו הרבה של מועד תחילת היזמות. נשאלת השאלה מהו מועד סיום היזמוּת, שכן במועד זה יחדל היזם מלחוב בחובות אמונים וזהירות כלפי החברה. לעניין זה ייתכנו, לדעתנו, שלושה מועדים:   מועד...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה