יוסי כהן 15.01.14 (08:17)
בקשת רישום של סימן מסחרי חדש מבוצעת בלשכת רשם הפטנטים בפנקס סימני המסחר, ובלשכה נבחנת כשירותו של הסימן המסחרי בהתאם להוראות החוק. הליך זה אורך מספר חודשים ואם הוא מאושר, יפורסמו פרטיו לעיונו של...
יוסי כהן 14.01.14 (08:09)
בהתאם לחוק החברות, מוגדרת חברה כגוף מאוגד המהווה ישות משפטית בעלת זכויות וחובות, ודרכי פעולה חוקיות ומתאימות לאופי ולטיב החברה. בדרך כלל נחשבת חברה לגוף שנועד ליצור פעולות המובילות לעשיית רווחים,...
יוסי כהן 13.01.14 (08:06)
מבחן האדם הסביר הנו קנה מידה יחסי המיושם בדיני נזיקין לקביעת רשלנות של אדם. אמות המידה נבחנות על פי מעשה שאדם עשה או לא עשה, או שפעל במסגרת מקצועו באורח לא זהיר ומיומן, ובאופן שאינו תואם את פעולתו של...
יוסי כהן 12.01.14 (07:36)
על פי חוק החברות משנת 2007, חברה לתועלת הציבור, או בראשי תיבות חל"צ, הנה חברה שבתקנוניה נקבעות רק מטרות ציבוריות המפורטות ברשימות ההוראה, ואשר רווחיה אינם מחולקים בשום אופן לבעלי מניות. חברות אלה...
יוסי כהן 09.01.14 (08:11)
לא אחת מוגשות תביעות נזיקין לאחר מותו של אדם, בטענה כי מקור האירוע המצער ברשלנות מצד גוף או עוסק מקצועי כלשהו. תביעות אלה עשויות להיות מוגשות בשני אופנים עיקריים – תלויים ועיזבון, כאשר לכל סוג...
יוסי כהן 08.01.14 (08:03)
האם נוכח היעדרה של הגדרה מספקת למונח "יזם" בחוק החברות, ניתן לטעון כי היזם הוא "שלוח" במסגרת חוק השליחות?   סעיף 1 לחוק השליחות, התשכ"ה – 1965 קובע: "שליחות היא ייפוי כוחו של שלוח לעשות...
יוסי כהן 07.01.14 (07:19)
סימן מסחר הנו סימון סימבולי העשוי להיות מורכב מסמל, מאיור, ממספרים או מאותיות בשניים או שלושה ממדים, וכן משילובם של הרכיבים. סימן זה המהווה פעמים רבות מותג של חברה, נועד לזיהוי מקורם של מוצרים ומשמש...
יוסי כהן 06.01.14 (08:09)
הלבנת הון הנה הטמעת רכוש שמקורו אינו חוקי בתוך רכוש בעל אופי חוקי, תוך ניסיון להסוות את המקור. מטרתו של חוק איסור הלבנת הון הנה למנוע ולמגר פעולות אלו, אשר לרוב נועדו לממן פעילויות ועסקים בעלי אופי...
אירית רייכמן 05.01.14 (10:07)
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לאחרונה יותר ויותר לדון בתביעות בגין פרסום לשון הרע באמצעות הרשתות החברתיות, ובמיוחד באמצעות רשת הפייסבוק. בשני פסקי דין שניתנו לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בראשון...
יוסי כהן 05.01.14 (07:33)
אחד הצדדים המורכבים והמאתגרים ביותר במלאכת המשפט הוא הליטיגציה, או התדיינות בעברית. ליטיגטור טוב הוא בראש ובראשונה איש מקצוע הבקיא בצורה פנטסטית ברזי המשפט השונים, אך בקיא ככל שיהיה, כל עוד הוא לא...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה