יוסי כהן 03.02.14 (08:11)
עו"ד יוסי כהן שוחח עם עו"ד טובה פריש, היועצת המשפטית של כונס הנכסים הרשמי והאפוטרופוס, על נושא פשיטת רגל במסגרת התכנית "שאלה משפטית" בערוץ 2.   עו"ד פריש דיברה על ההגנה שמספק התהליך:...
יוסי כהן 02.02.14 (08:11)
כלפי מי חלה החובה לגילוי למנהלים? האם רק לחברות הגדולות או שמא גם לחברות הקטנות?   היזם חייב לגלות את המידע שבידו למועצת מנהלים המסוגלת להפעיל שיקול דעת מושכל בקשר לעסקה ולהחליט אם לאשרה אם...
יוסי כהן 27.01.14 (13:03)
כאשר כמה יזמים עוסקים בהקמת חברה, עשויה להתעורר שאלת היחסים המשפטיים בין היזמים לבין עצמם. בארה"ב הכלל הוא כי מערכת היחסים בין היזמים היא שותפות מסוג Joint Venture, דהיינו שותפות לצורך ביצוע עסקה...
יוסי כהן 26.01.14 (07:51)
נוכח קביעתו של השופט א' ברק בפסק-הדין שניתן בפרשת קוסוי, ניתן היה לשער כי בחוק החברות תיקבע מסגרת נורמטיבית המטילה על היזם, בדומה לדירקטור ולנושאי המשרה האחרים בחברה, חובות אמונים, זהירות ומיומנות....
יוסי כהן 22.01.14 (07:20)
שאלת מועד תחילת היזמות היא בעלת חשיבות מרובה, שכן החל במועד שבו הופך אדם ליזם חלה עליו מערכת חובות אמונים ענפה, והוא חייב לבצע את פעולות היזמות בתום-לב ולטובת החברה, בזהירות...
יוסי כהן 21.01.14 (08:07)
כדי שאדם ייחשב ליזם אין הוא חייב למלא תפקיד מרכזי בהקמת החברה במהלך תקופה ממושכת או להיות מעורב בהקמת החברה משלב הייזום הראשוני. גם אדם המסייע ליזם והממלא תפקיד משני ופעוט בהקמת החברה או מעורב בשלב...
יוסי כהן 20.01.14 (07:16)
קיימות נסיבות העשויות לסייע בידנו להכריע בשאלה אם אדם הוא יזם. עם זאת, אין להסתמך על נסיבות אלו בלבד, ויש להשתמש בהן אך ורק כמבחנים מסייעים לצדם של מבחן "הכוונה והשלמתה" ו"המבחן...
יוסי כהן 19.01.14 (08:26)
ההגדרה שבחוק החברות למונח "יזם" אינה מספקת, אינה מגדירה באופן משפטי את המונח "יזם", ובוודאי אינה מאפיינת את פעולות היזמוּת לעומת פעולות אחרות שעושה היזם.   לשון ההגדרה כה רחבה, עד שהיא מביאה...
יוסי כהן 16.01.14 (08:13)
כחלק מסיווג היזם במערכות המשפט הקיימות, המבחן "האובייקטיבי-סובייקטיבי" מוצע על-ידי פרופ' אהרון ברק והוא דומה, למעשה, למבחן הכוונה והשלמתה. המבחן מורכב משני יסודות עיקריים וממבחני עזר...
יוסי כהן 15.01.14 (08:17)
בקשת רישום של סימן מסחרי חדש מבוצעת בלשכת רשם הפטנטים בפנקס סימני המסחר, ובלשכה נבחנת כשירותו של הסימן המסחרי בהתאם להוראות החוק. הליך זה אורך מספר חודשים ואם הוא מאושר, יפורסמו פרטיו לעיונו של...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה